ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящите условия уреждат ползването на уебсайта http://dock5.bg , наричан за по-кратко Уебсайтът.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Използването и достъпът до сайта от Ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие приемате тези условия за ползване без ограничения, като потвърждавате, че всякакви други споразумения между вас и “Порт Бар“ ООД в тази връзка се заменят от настоящите условия.

2. Собственост над съдържанието.

Сайтът и цялото му съдържание, включително и не само: текстовете и всички изображения („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски права на “Порт Бар“ ООД, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго.

Политика за защита на личните данни

Администратор на личните данни:

„ПОРТ БАР“ ООД, наричан по-долу Администраторът, с ЕИК: 205715206, със седалище и адрес на управление: град Бургас 8000, ул. „Абоба“ №6, ет.1, ап.1, представлявано от МОЛ Гинка Колева.

Данни за връзка: 
Email: portbar@abv.bg

Mob.: +359 9885 12 22 25

Информация за Комисията за защита на личните данни: 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон:02 915 3 518 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg


ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за личните данни е неразделна част от Общите условия на “Порт Бар“ ООД, като с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате, във връзка с обработването на личните Ви данни от “Порт Бар“ ООД

Цели на обработване на данните/правно основание: 
Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние се третираме като поверителни. Използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни служи член 6 алинея 1 буква е) от Регламента (по-нататък в текста се нарича кратко „Регламент”). Нашият и Вашият аналогичен (обоснован) интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на вашето запитване, евентуално да се решат възникнали проблеми и по този начин да се запази и да се подобри удовлетворението Ви като клиент или ползвател на нашата уеб страница.

Как събираме лични данни:

На сайта на “Порт Бар“ ООД се събират лични данни:

Чрез Поръчка за кетъринг услуга - За да можем да обработваме Вашите поръчки, са ни необходими лични данни. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ”Порт Бар“ ООД едностранно или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Обработка на Вашите лични данни: 
Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Тази система подлежи на обработка само от оторизирани от “Порт Бар“ ООД длъжностни лица.

Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

Да обработваме вашите поръчки и запитвания, които сте ни изпратили;

Уеб услуги, които използваме 
Google Analytics 
Уеб услуги, предлагана от Google, Inc ("Google"). 
Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics. 
Можете да настройте браузера си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настройте сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

През последните години Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно правилата, които са въведени на 25/05/2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

Какви са вашите права? 
Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат забравени. За целта изпратете имейл, на контактите посочени в началото на тази страница. 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ 
Какво представляват „бисквитките”

“Бисквитките” или “Cookies” на английски, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, който посещавате до компютъра или устройството на посетителя. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетил уеб сайта, дадения посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират „бисквитките“ най-често включва: адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата; вид на устройството, от което посетителят влиза в сайта; (компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; действия, които се предприемат от потребителите - посетени страници, честотата на посещенията на уеб сайта; продължителността на престой на дадена страница и др.

Повече информация какво представляват бисквитките, можете да разгледате на: http://www.allaboutcookies.org/.

За да може сайтът на “Порт Бар“ ООД да работи коректно, Вашият престой да бъде приятен и да работите с него, ние използваме „Бисквитки“. Посещавайки нашия сайт Ви се отваря попъп, който Ви предупреждава, че използваме „Бисквитки“ и Вие трябва да се съгласите, за да използвате нормално нашия сайт.

Промени в нашата политика за бисквитките 
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

Промени в общите условия

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “Порт Бар“ ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.